อบจ.เชียงราย ปลูกต้นไม้ สืบสานสู่ 100 ล้านต้น

อบจ.เชียงราย ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ 100 ล้านต้น

เวลา 09.09 น. วันที่ 20 พ.ค. 65 นางอทิตาธร วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้นายเกรียงศักดิ์ วันไชยธนวงศ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย นายสุธีระพงษ์ วันไชยธนวงค์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย นางทรงศรี คมขำ นายกฤศ โพธสุธน รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย นายสมนึก ใจจักร์ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย หัวหน้าส่วนราชการและบุคลากร อบจ.เชียงราย จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2565 ตามโครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต้ชื่อ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ 100 ล้านต้น เนรมิตลานศูนย์เครื่องจักรกล อบจ.เชียงราย ปลูกต้น “รวงผึ้ง” ซึ่งเป็นต้นไม้ประจำรัชกาลที่ 10

ต้นรวงผึ้งนั้นจะผลิดอก ในช่วงวันพระราชสมภพโดยสีของดอกรวงผึ้งจะมีสีเหลือง ซึ่งเป็นสีประจำวันพระราชสมภพ เมื่อพระองค์เสด็จพระราชดำเนินเพื่อไปประกอบพระราชกรณียกิจต่าง ๆ พระองค์จะผ่านและทอดพระเนตร อีกทั้งเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ราษฎร

ในวันนี้ นอกจากจะปลูกต้นรวงผึ้งเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ อบจ.เชียงรายและคนเชียงรายแล้ว ยังปลูกต้นอินทนิลน้ำ ต้นราชพฤกษ์ ต้นตะแบก ต้นกัลปพฤกษ์ และต้นหางนกยูงฝรั่ง กว่า 99 ต้น เพื่อฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ของชาติ อีกทั้งเป็นการป้องกันและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ ลดมลภาวะเป็นพิษจากฝุ่นละอองหมอกควัน สร้างความเข็มแข็งและความสามัคคีภายในองค์กร ต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น