พิธีอุปสทบท พระอุโบสถ วัดป่าดาราภิรมย์

อุปสทบท นายกรกฏ รัตนมหามณีกร,นายณัฐพงษ์ เกิดชู ณ พระอุโบสถ วัดป่าดาราภิรมย์

เมื่อ​วันที่​ 21 พฤษภาคม 2565 นายโอภาส รัตนมหามณีกร บิดา นางสวาท รัตนมหามณีกร มารดา เจ้าภาพ พร้อมญาติพี่น้อง ร่วมกันเป็นจ้าภาพอุปสมบทนายกรกฏ รัตนมหามณีกร บุตรชาย ได้ฉายา อภิรตโน แปลว่า ผู้มีพระรัตนตรัยเป็นที่ตั้ง ,คุณยายสม เสียงสนั่น,นางกฤติยา – นายจำเนียร เกิดชู (มารดา บิดา) เจ้าภาพ พร้อมญาติพี่น้อง ร่วมกันเป็นจ้าภาพอุปสมบทนายณัฐพงษ์ เกิดชู บุตรชาย ได้ฉายา จิรวํโส แปลว่า ผู้รักษาวงค์ยาวนาน โดยมีพระราชวิสุทธิญาณ (ฤทธิรงค์ ญาณวโร) เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่-ลำพูน-แม่ฮ่องสอน (ธ) เจ้าอาวาสวัดป่าดาราภิรมย์ เป็นพระอุปัชฌาย์ ท่ามกลางญาติพี่น้อง เพื่อนๆร่วมอนุโมทนา โดยการจัดพิธีอยู่ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) อย่างเคร่งครัด ณ พระอุโบสถ วัดป่าดาราภิรมย์ พระอารามหลวง 514 ตำบลริมใต้ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น