การจัดกิจกรรมลูกเสือฯ รร.เทพนารี จ.แพร่

รร.เทพนารีส่งวิทยากรช่วย สัมมนา การจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายพงศ์เทพ พันธุ์นิติพงศ์ ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเทพนารี อ.สูงเม่น จ.แพร่ นายกสมาคมสโมสรลูกเสือจังหวัดแพร่ ผู้ตรวจการประจำสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ พันเอกบุญนำ เทศัชบุตร ที่ปรึกษากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนลูกเสือโรงเรียนเทพนารี เลขานุการสมาคมสโมสรลูกเสือจังหวัดแพร่ ผู้ตรวจการลูกเสือประจำสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ

พร้อมด้วย นายสิทธิเดช พันธุ์นิติพงศ์ ผู้จัดการโรงเรียนเทพนารี รองผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียนเทพนารี นำบุคลากรทางการลูกเสือหน่วยลูกเสือโรงเรียนเทพนารี ให้การสนับสนุนและปฏิบัติหน้าที่เป็นวิทยากร ในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ผู้บังคับบัญชาลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ หน่วยลูกเสือโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ในหัวข้อ “การจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ตามข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยการปกครองหลักสูตรและวิชาพิเศษ ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2528 มีผู้บังคับบัญชาลูกเสือหน่วยลูกเสือโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ เข้าร่วมสัมมนา จำนวน 111 คนเมื่อ วันที่ 21 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 น. ถึง 16.00 น. ณ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

ตามที่ นายเลิศชาย รัตนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ สพม.แพร่าได้ประสาน ได้ขอความอนุเคราะห์วิทยากรมายัง นางสุกานดา พันธุ์นิติพงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพนารี เพื่อฝึกทบทวนความรู้ ทักษะ และสร้างความมั่นใจในการจัดการเรียนการสอนวิชาลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ตามที่รกะทวงศึกษาธิการให้ความสำคัญต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น