สนภ.3 นทพ.ร่วมประชุมเหตุอุทกภัยเชียงใหม่

สนภ.3 นทพ. ร่วมประชุมการรายงานเหตุอุทกภัย อ.เมือง จ.เชียงใหม่

เมื่อวันที่ 23 พ.ค.65 บก.ทท.(นทพ.) โดย สนภ.3 นทพ.ร่วมประชุมการรายงานเหตุอุทกภัย สาเหตุของปัญหาในแต่ละจุด พร้อมทั้งหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาระยะสั้น และระยะยาวในพื้นที่เขตอำเภอเมืองเชียงใหม่โดยมีนายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น