สรงน้ำพระธาตุเจ้าเจดีย์ศรีงามวิโรจน์

ประเพณีสรงน้ำพระธาตุเจ้าเจดีย์ศรีงามวิโรจน์ประจำปี 2565

ประชาชนชาวเชียงใหม่ร่วมงานประเพณีสรงน้ำพระธาตุเจ้าเจดีย์ศรีงามวิโรจน์ประจำปี 2565
เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2565 ทางวัดท่าหลุกศรีงาม ตำบลสันผีเสื้ออำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดงานประเพณีสรงน้ำพระธาตุเจ้าเจดีย์สีงามวิโรจน์ประจำปี 2565 โดยมีพระสงฆ์จากวัดต่างๆ จำนวน19 รูปมาโปรดเมตตาเจริญพุทธมนต์เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ศรัทธาประชาชนที่มาร่วมงาน โดยมีประชาชนชาวตำบลสันผีเสื้อและพื้นที่ต่างๆมาร่วมทำบุญสรงน้ำพระธาตุจำนวนมาก

ร่วมแสดงความคิดเห็น