(มีคลิป) ฮือฮา! ปรากฏการณ์เมฆลายคลื่นฯ

เมื่อช่วงเช้าวันที่ 25 พ.ค. 2565 ที่ในตัวเมืองเชียงใหม่ ท่ามกลางบรรยากาศของรถติดการจราจรหนาแน่นช่วงไปทำงาน และส่งบุตรหลานไปโรงเรียน แต่เหนือท้องฟ้าของเมืองเชียงใหม่ โดยเฉพาะเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ ได้เกิดความสวยงามของปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ที่ช่วยให้ผ่อนคลายความตรึงเครียดยามเช้าลงไปได้มาก ความสวยงามของท้องฟ้าเช้านี้ คือเมฆลายคลื่นเต็มท้องฟ้า โดยปุยเมฆสีขาวเรียงแถวเป็นแนวยาวหลายแถวคล้ายกับเกลียวคลื่น ตัดกับสีครามของท้องฟ้าสดใส ทำให้เกิดภาพความสวยงาม หลายคนก็พากันถ่ายภาพอวดกันในโลกโซเชียล ซึ่งเมฆลายคลื่นเกิดขึ้นในช่วงเวลาประมาณ 7-8.00 น. ก็สลายตัวไป

ทั้งนี้จากข้อมูลของ อาจารย์บัญชา ธนบุญสมบัติ นักวิชาการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เคยบอกไว้ว่า เมฆลายคลื่น หรือที่รู้จักในชื่อ เมฆแผ่นดินไหว ตามศัพท์ทางเทคนิคแล้ว เมฆนี้ชื่อว่า แอลโตคิวมูลัส สแตรติฟอร์มิส อันดูเลตัส เป็นชื่อแบบสั้นของเมฆลายคลื่นนี้

โดยเมฆในลักษณะดังกล่าว เกิดจากการที่กระแสลมเหนือระดับเมฆ และใต้ระดับเมฆพัดเร็วไม่เท่ากัน หรือที่เรียกกันว่าเกิดลมเฉือน ทำให้เมฆไปรวมกันอยู่ในบางบริเวณเป็นช่วงๆ และเกิดช่องว่างขึ้นระหว่างบริเวณ
ส่วน ความเชื่อมโยงของเมฆนี้กับการเกิดแผ่นดินไหว ยังไม่มีข้อมูลยืนยัน เมฆคลื่นนี้อาจจะเกิดได้ในเมฆสกุลอื่นๆทั้งในระดับที่ต่ำกว่าอย่างสเตรโตคิวมูลัส หรือ ในระดับที่สูงกว่าอย่างซีร์โรคิวมูลัส

ร่วมแสดงความคิดเห็น