(มีคลิป) แม่ฮ่องสอน จัดเสวนาพัฒนาองค์ความรู้ ประเพณีปอยส่างลอง

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดเสวนา เรื่องการเสวนาพัฒนาองค์ความรู้ งานเทศกาลประเพณีปอยส่างลอง เพื่อยกระดับสู่สากล หวังพัฒนาการจัดงานประเพณีโบราณให้เป็นไปในทิศทางสู้สากล พบมีผู้ค้านเรื่องการนำ โต และ รำนก เข้าร่วมกับงานปอยส่างลอง อ้างในแต่โบราณกาลเขาไม่ทำกัน ขณะที่อีกฝ่ายเผย ไม่น่าจะผิดจารีตประเพณี เมื่อเป็นการนำเสนอศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นสู่สายตาชาวโลก

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2565 นางสาวทัศนีย์ ดอนเนตร์ วัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน กล่าวรายงานการเสวนา ต่อ นายประเสริฐ จิตต์พลีชีพ รอง ผวจ.แม่ฮ่องสอน ซึ่งเป็นประธานเปิดการเสวนาดังกล่าว รีสวนหมอกคำรีสอร์ต ต.ปางหมู อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน โดยในการเสวนาดังกล่าว ได้มีปราชญ์พื้นบ้าน และผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับประเพณี จากทุกอำเภอใน 7 อำเภอของแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมสัมมนาอย่างคับคั่ง

อย่างไรก็ตามในการเสวนาดังกล่าว ได้มีการนำเสนอเรื่องการนำ การแสดงศิลปวัฒนธรรมของชาวไทใหญ่แม่ฮ่องสอน อาทิ การแสดงรำนก และรำโต เข้าร่วมงานประเพณีปอยส่างสอง ว่าเหมาะสมหรือไม่ ปรากฏว่า เรื่องดังกล่าว ได้มีการถกเถียงอย่างกว้างขวาง และพบว่า การเสวนาดังกล่าว ยังหาข้อสรุปไม่ได้ว่า การนำการแสดงรำนก และ รำโต เข้าร่วมงานปอยส่างลอง เหมาะสมหรือไม่อย่างไร

นายประเสริฐ ประดิษฐ์ ประธานสภาวัฒนธรรม จังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดเผยว่า การนำการแสดงรำนก หรือรำโต เข้าร่วมกับงานปอยส่างลอง มีคนคิดเป็น 2 กลุ่ม คือกลุ่มเดิม คนรุ่นเก่า ยังคงให้ความเห็นว่าไม่เหมาะสม เนื่องจากการรำนกรำโต เป็นงานแสดงของอีกเทศกาลหนึ่ง ซึ่งไม่ใข่เทศกาลปอยส่างลอง ขณะที่อีกกลุ่มหนึ่ง มองว่า การนำแสดงให้เห็นถึงศิลปวัฒนธรรมดังกล่าว ไม่น่าจะผิดจารีตหรือธรรมเนียมประเพณีโบราณแต่อย่างใด ทั้งนี้ เพื่อเป็นการแสดงออกทางศิลปวัฒนธรรม ต่อนักท่องเที่ยว หรือต่อแขกบ้านแขกเมือง หรือเป็นการต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองที่เดินทางมาเยือน ในความคิดส่วนของของนายประเสริฐ ฯ ระบุว่า ในส่วนตัวไม่เห็นว่าจะเป็นการผิดธรรมเนียมประเพณีเนื่องจากเป็นการแสดงต่อนักท่องเที่ยว เพื่อยกระดับเศรษฐกิจของจังหวัดให้ดีขึ้น

ร่วมแสดงความคิดเห็น