ปางมะผ้าจัด Big cleaning day ทำความสะอาดผิวจราจร

อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน บูรณาการหน่วยงานฝ่ายปกครอง อบต.สบป่อง และ อบต.ในพื้นที่ข้างเคียงหมวดทางหลวงปางมะผ้า ส่วนราชการในพื้นที่ และราษฎรบ้านสบป่อง ดำเนินกิจกรรมจิตอาสา Big cleaning day ทำความสะอาดผิวจราจรบริเวณเขตชุมชนและพื้นที่เสี่ยง ถนนทางหลวง 1095

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2565 นายอเนก ปันทะยม นอภ.ปางมะผ้า/ผอ.ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน ได้บูรณาการหน่วยงานฝ่ายปกครอง อบต.สบป่อง และ อบต.ในพื้นที่ข้างเคียงหมวดทางหลวงปางมะผ้า ส่วนราชการในพื้นที่ และราษฎรบ้านสบป่อง ดำเนินกิจกรรมจิตอาสา Big cleaning day ทำความสะอาดผิวจราจรบริเวณเขตชุมชนและพื้นที่เสี่ยง ถนนทางหลวง 1095 เนื่องจากมีเศษดิน ทราย จำนวนมาก เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อผู้ใช้รถและถนน และทำความสะอาดตลาดชุมชนบ้านสบป่องเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรองรับนักท่องเที่ยว หลังจากการผ่อนคลายมาตรการควบคุมโรคโควิด-19 โดยแผนการดำเนินการขั้นต่อไป หมวดทางหลวงปางมะผ้าจะได้ทำทางม้าลายเพิ่มเติม และติดตั้งสัญญาณเตือนในพื้นที่เสี่ยงในเขตชุมชนต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น