นักเรียน ร.ร.บ้านปากกาง เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลมวลชน

ว่าที่ ร.ต.จุลศักดิ์ เสาแดน ผอ.โรงเรียนบ้านปากกาง ต.ปากกาง อ.ลอง จ.แพร่ สังกัด สพป.แพร่ เขต 2 เผยว่า โรงเรียนบ้านปากกาง (ประชาราษฎร์รังสฤษฏ์) ได้มอบหมายให้ นายดนุพล ร่มเย็น ครูที่ปรึกษาชมรมฟุตบอลโรงเรียน นำนักกีฬาฟุตบอลเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลมวลชน อ.ลองคัพ รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ชาย

ซึ่งนักเรียนของโรงเรียนบ้านปากกาง ที่ได้การรับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนของทีม อ.ลอง มีดังนี้ ทีม อ.ลอง A ด.ช.ชิติพัทธ์ ธรรมคุณ ด.ช.ธนศักดิ์ สุวรรณษา ทีม อ.ลอง B ด.ช.ธนกร วงค์เรียน ด.ช.สุริยา สีมาชัย ด.ช.ทนงศักดิ์ พริบไหว ด.ช.กฤติพจน์ ดวงดี โดยผลการแข่งขัน ทีม อ.ลอง A ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 และทีม อ.ลอง B ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1

ร่วมแสดงความคิดเห็น