หอการค้าเชียงใหม่ ร่วมพิธีเปิดการสัมมนา พ.ร.บ.ฯ

หอการค้าเชียงใหม่ ร่วมพิธีเปิดการสัมมนา พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล PDPA

วันที่ 24 มิถุนายน 2565 นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายพลวริษฐ์ สุวิทย์ศักดา กรรมการรองเลขาธิการ-เลขาธิการ YEC หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ และนายฐกฤต กระแสสุข รองประธานกรรมการ YEC หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมในพิธีเปิดการสัมมนา “พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)” ที่จัดขึ้นโดยหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่

ซึ่ง หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เห็นความสำคัญของ พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 หรือ Personal Data Protection Act ที่มีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา และเพื่อเป็นการเพิ่มความเข้าใจในข้อกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ให้กับผู้ประกอบการในจังหวัดเชียงใหม่ ณ Exhibition Hall อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น