พิธีมอบทุนการศึกษาบุตร บก.ทท. ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 25 มิ.ย. 65 บก.ทท. (นทพ.) โดย พล.ต. ยุทธชัย จันทรวิภาค ผอ.สนภ.3 นทพ.เป็นประธานพิธีมอบทุนการศึกษาบุตร บก.ทท. ประจำปี 2565 โดยในส่วนของกองบังคับการ สำนักงานพัฒนาภาค 3 ได้รับทุนจำนวน 41 ทุน และหน่วยช่างพัฒนา สำนักงานพัฒนาภาค 3 ได้รับทุนจำนวน 8 ทุน ณ ห้องโถงกลาง บก.สนภ.3 นทพ. ต.ดอยหล่อ อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น