(มีคลิป) ชาว ต.ห้วยสัก ร่วมบวชป่าห้วยบ้าน และปล่อยปลา

ชาว ต.ห้วยสัก ร่วมบวชป่าห้วยบ้านและปล่อยปลา เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา

เมื่อวันที่ 24 มิ.ย. 65 นายบุญธรรม ทองพิจิตร นอภ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย เป็นประธานในพิธีบวชป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ครบรอบ 70 พรรษา ในวันที่ 28 ก.ค. 65 ณ บริเวณ ป่าห้วยบ้าน เขตวนอุทยานน้ำตกตาดสวรรค์ ต.ห้วยสัก อ.เมืองเชียงราย ซึ่งกิจกรรม โดยมีเจ้าหน้าที่วนอุทยาน เทศบาลตำบลห้วยสัก หน่วยงานราชการ เอกชน ประชาชน คณะครูอาจารย์นักเรียนโรงเรียนบ้านโป่งฮึ้ง ร่วมกิจกรรมรวมประมาณ 100 คน

วนอุทยานน้ำตกตาดสวรรค์ ตั้งอยู่ใน ต.ห้วยสัก อ.เมือง จ.เชียงราย อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าดอยปุย มีเนื้อที่ประมาณ 4,000 ไร่ ซึ่งได้รับการประกาศเป็นวนอุทยานน้ำตกตาดสวรรค์ เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2549 เพื่อประโยชน์ในการอนุรักษ์สงวนคุ้มครองทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า เพื่อประโยชน์ในการศึกษาวิจัยทางวิชาการ และเพื่อประโยชน์ในการพักผ่อนหย่อนใจของประชาชนทั่วไป ลักษณะของน้ำตกตาดสวรรค์ เป็นน้ำตกชั้นเดียว มีน้ำไหลตลอดปี สูง 10 เมตร ด้านล่างเป็นแอ่งน้ำขนาด 5×10 เมตร

ป่าห้วยบ้าน ซึ่งเป็นสถานที่จัดกิจกรรมสืบชะตาบวชป่าและปล่อยปลาในครั้งนี้ ถือเป็นป่าชุมชนซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่ของวนอุทยานน้ำตกตาดสวรรค์ ป่าสงวนแห่งชาติป้ฝ่าดอยปุย ที่ยังคงมีความอุดมสมบูรณ์ เป็นแหล่งต้นน้ำในการอุปโภคบริโภค และเป็นแหล่งท่องเที่ยว แหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติ มีต้นไม้ขนาดใหญ่หลากหลายพันธุ์ และเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าน้อยใหญ่ เป็นสถานที่ที่ควรกับการอนุรักษ์ไว้สืบต่อไปให้ลูกหลานได้ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้และเป็นแหล่งอาหารหล่อเลี้ยงชีพคนในพื้นที่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้นำชุมชน และชาวบ้านในพื้นที่ต่างตระหนักถึงความสำคัญของป่าห้วยบ้าน จึงร่วมกันจัดกิจกรรมในครั้งนี้ขึ้นมา และประจวบเหมาะกับเป็นวโรกาสอันเป็นมหามงคลครบรอบ 70 พรรษา ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 ที่จะเวียนมาครบรอบในวันที่ 28 ก.ค. ที่จะถึงนี้อีกด้วย

ร่วมแสดงความคิดเห็น