29 มิ.ย.นี้ “นายกฯ” เตรียมลงพื้นที่เชียงใหม่

พล.อ.พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ และ รมว.กลาโหม พร้อมคณะเตรียมลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อตรวจราชการติดตามการขับเคลื่อนแผนงานตามนโยบายของรัฐบาล ในวันที่พุธที่ 29 มิ.ย.65 โดยมีกำหนดการ ดังนี้

ช่วงเช้า ตรวจเยี่ยมติดตามความคืบหน้าโครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จากนั้นเป็นประธานในพิธี FTI Expo 2022 – Shaping the Future Industry ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ จังหวัดเชียงใหม่

ช่วงบ่าย เยี่ยมชมผลการดำเนินงานพัฒนาทักษะด้านโค้ดดิ้ง (Coding) ให้แก่เยาวชน ณ โรงเรียนวัดเวฬุวัน ตำบลหนองผึ้ง อำเภอสารภี ถือเป็นนโยบายพัฒนากำลังคนด้านดิจิทัล เสร็จแล้วนายกฯ จะเดินทางต่อไปยังเทศบาลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ เยี่ยมชมการพลิกโฉมระบบการบริหารและบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

ร่วมแสดงความคิดเห็น