งานแสดงดนตรีร่วมสมัยและวงดนตรีปี่พาทย์พื้นบ้านลำปาง

วันที่ 25 มิถุนายน 2565 เวลา 18.30 น. นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง กล่าวต้อนรับผู้อำนวยการ สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม พร้อมรับมอบบทเพลงดนตรีร่วมสมัยบนฐานรากเอกลักษ์ทำนองดนตรีพื้นบ้านจังหวัดลำปาง ในงานแสดงดนตรีร่วมสมัย “The Sound Of Lampang” ภายใต้โครงการสร้างสรรค์ดนตรีร่วมสมัยบนฐานเอกลักษณ์ทำนองดนตรีพื้นบ้านจังหวัดลำปาง เพื่อการต่อยอด เศรษฐกิจฐานรากของชุมชนและก้าวสู่การเป็นเมืองแห่งการเรียนรู้ และสร้างสรรค์ ณ วัดปงสนุกเหนือ ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

ร่วมแสดงความคิดเห็น