คณะสงฆ์ อ.สูงเม่น มอบเครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อนำไปช่วยชาวบ้าน

คณะสงฆ์ อ.สูงเม่นมอบเครื่องอุปโภคบริโภค ผ่าน พช.อ.สูงเม่นนำไปช่วยชาวบ้าน

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2565 นายศิวัช ฟูบินทร์ นายอำเภอสูงเม่น จ.แพร่ มอบหมายให้ นางผุสดี ดวงเนตร พัฒนาการอำเภอสูงเม่น พร้อมด้วยทีมงานสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสูงเม่น รับมอบเครื่องอุปโภค บริโภค เช่น สบู่ ยาสีฟัน มาม่า ปลากระป๋อง ข้าวสาร น้ำปลา ฯลฯ เพื่อดำเนินการรวบรวมส่งมอบให้ครัวเรือนเป้าหมายโครงการการขจัดความยากจน และพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “รวมพลังคนแพร่แก้จน” ในพื้นที่อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ เป็นการบูรณาการร่วมกันทุกภาคส่วน จำนวน 2 แห่ง ดังนี้

โดยเมื่อเวลา 10.00 น. ณ วัดแก้วมงคล ตำบลพระหลวง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ รับมอบเครื่องอุปโภคบริโภค จากพระครูรัตนพุทธิสาร เจ้าอาวาสวัดแก้วมงคล ตำบลพระหลวง (หน่วยอบรมประจำตำบลพระหลวง)

ต่อจากนั้นเวลา 10.30 น. ณ วัดร่องแหย่ง ตำบลดอนมูล อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ รับมอบเครื่องอุปโภคบริโภค จากพระครูปลัดจีระพรรณ์ คัมภีรธรรมโม เจ้าอาวาสวัดร่องแหย่ง ตำบลดอนมูล (หน่วยอบรมประจำตำบลดอนมูล)

ในการลงพื้นที่เน้นมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) และมาตรการสาธารณสุข D-M-H-T-T-A อย่างเคร่งครัด

ร่วมแสดงความคิดเห็น