(มีคลิป) รร.วังชิ้นวิทยา สพม.แพร่ จัดประชุมกรรมการเครือข่าย

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ.2565 ที่ผ่านมาที่ห้องโสตทัศนศึกษาโรงเรียนวังชิ้น อ.วังชิ้น จ.แพร่ สพม.แพร่ อ.สวัสดิ์ จิตรประเสริฐ ผอ.ร.ร.วังชิ้นวิทยาได้ประชุม ภาคีเครือข่ายของ โรงเรียนวังชิ้นวิทยามี สมาคมศิษย์เก่าฯ, ชมรมผู้ปกครองฯ, กรรมการสถานศึกษา,ประธานรุ่น นร.ตั้งแต่รุ่นที่ 1-40 โดยมี อ.ฉันท์ ศิริพันธ์ นายก อบต.วังชิ้น เป็นประธาน เพื่อปรึกษาหารือ ขอมติในที่ประชุมจัดผ้าป่าศิษย์เก่านำเงินมาซื้อโต๊ะ,เก้าอี้และสื่อการเรียนการสอนเช่นคอมพิวเตอร์เนื่องจากของเก่าได้ชำรุด เสียไปตามอายุการใช้งาน ประกอบกับในปีนี้มีนักเรียนจาก ร.ร.ประถม ในพื้นที่ อ.วังชิ้น ที่ไปเรียนที่อื่นได้กลับมาเรียนที่นี่มีถึง 86 คน จึงทำให้ทางโรงเรียนขาดแคลนสิ่งต่างๆ ที่จำเป็นลง ไป

ดังนั้น ทางโรงเรียนจึงจำเป็นต้องหาเงินโดยอาศัย ภาคีเครือข่ายช่วยกันขับเคลื่อนให้บรรลุเป้าหมาย ให้ทางครูและนักเรียนได้มีความพร้อม สะดวกมากขึ้น ในสองปี่ที่ผ่านมาทาง ผอ.ได้สรุปรายงานความเคลื่อนไหวในการบริหารจัดการบุคลากร ในสถานศึกษาและความคืบหน้าผลการสัมฤทธิ์ การเรียน การสอนของทางโรงเรียนวังชิ้นวิทยยา ภายใต้การบริหารอำนวยการของ ผอ.สวัสดิ์ จิตรประเสริฐ ซึ่งเป็นศิษย์เก่าโรงเรียน เป็นคณะกรรมการและ เป็น ผู้อำนวยการด้วย จึงมีความมุ่งหวังให้ ลูกหลานของสถาบันแห่งนี้ จบมามีคุณภาพที่ดี สามารถ แข่งขันสู้ สถาบันการศึกษาที่อื่นได้ไดยไม่อายใคร ที่ผ่านมาก็ได้ประสพผลสำเร็จ นักเรียนมีผลคะแนนเพิ่มขึ้น เกรดเฉลี่ย 4.0 สอบโควตา ติดคณะต่างๆจองมหาวิทยาลัยหลายแห่ง ตามที่เป็นข่าวแล้วนั้น ไม่ว่าทางด้าน ภาษาและการกีฬา ได้รับรางวัลมามากมาย ประจักรแก่สายตาของ ผู้เข้าร่วมประชุม เป็นที่น่าพอใจ

ในวันที่ 28 มิถุนายน 2565 ที่จะถึงนี้ ก็จะไบด้ประชุม ผู้ปกครองนักเรียน ทั้งภาคเช้าและภาคบ่าย เพื่อให้ผู้ปกครองได้เข้าใจครับมารับถึงสถานการณ์ ที่รัฐบาลเปิด กัญชง กัญชา กระท่อม อย่างเสรี และความปลอดภัยบนท้องถนน การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ทุกด้าน ทั้งสื่อออนไลน์ ที่เข้ามามีบทบาท กระทบถึงผลการเรียนของนักเรียน เพราะฉะนั้น ต้องรีบป้องกัน ช่วยกันสอดส่องดูแลทั้งสองฝ่าย นายสวัสดิ์ จิตรประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนวังชิ้นวิทยากล่าว

ร่วมแสดงความคิดเห็น