อ.สันกำแพง จัดกิจกรรม “วันต่อต้านยาเสพติดโลก”

เชียงใหม่ อำเภอสันกำแพงจัดกิจกรรม “วันต่อต้านยาเสพติดโลก”

วันที่ 26 มิ.ย 65 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ที่บริเวณด้านหน้าที่ว่าการ อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ ทางนายภิญโญ พัวศรีพันธุ์ /ผอ.ศป.ปส.อ.สันกำแพง ได้มอบหมายให้ นายศิริพงษ์ นำภา ปลัดอาวุโส รอง ผอ.ศป.ปส.อ.สันกำแพง เป็นประธานเปิดกิจกรรม”วันต่อต้านยาเสพติดโลก “ ประจำปี 65 ” โดยมี พ.ต.อ.ณัฐพล จันมะโน ผกก.สภ.สันกำแพง หน.ส่วนราชการทุกหน่ายงาน กำนัน ผญบ. ทั้ง 10 ตำบล 100 หมู่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนจากสถาบันการศึกษา ภาคเอกชน กลุ่มพลังมวลชนต่างๆ และประชาชน จำนวนประมาณ 500 คน ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

“สังคมไทยปลอดภัยจากยาเสพติด” ภายใต้แนวคิด “ผู้เสพคือผู้ป่วย” เพื่อประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้รับรู้รับทราบปัญหา และเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน กิจกรรมมี

1. พิธีเปิดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก

2. อ่านสาร เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ของ นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการ จ.เชียงใหม่ ผอ.ศอ.ปส.จ.ชม

3. ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2565 พร้อมด้วย หน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คณะครูและนักเรียน ร่วมกล่าวปฏิญาณตน

4. มอบเกียรติบัตร To Be Number One ระดับอำเภอ ระดับหมู่บ้าน ระดับโรงเรียน

5. มอบเกียรติบัตรแก่ผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดดีเด่น จำนวน 15 ราย

6.ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ร่วมกันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี

7. ปล่อยแถวขบวนรถเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วน เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก

8. เดินขบวนรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลกประจำปี 2565

และในโอกาสนี้ทางนายศิริพงษ์ นำภา ปลัดอาวุโส รอง ผอ.ศป.ปส.อ.สันกำแพง ได้มอบเกียรติบัตร”ดีเด่น”ให้กับ นายจันทิพย์ อิยะสาม ผญบ.หมู่ 3 ต.สันกลาง อ.สันกำแพง ที่มีผลงานด้านการปราบปรามยาเสพติดใน”วันต้านยาเสพติดโลก” ด้วย

ร่วมแสดงความคิดเห็น