ดอยสะเก็ด จัดงานมุฑิตาจิด เกษียนอายุราชการ

วันที่ 25 มิถุนายน 2565 นายสมศักดิ์ เขื่อนล้อม ผู้ใหญบ้านลวงใต้ หมู่ 8 ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดงานแสดงมุฑิตาจิด เกษียนอายุราชการ โดยมีชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน และชาวบ้านตำบลเชิงดอย ร่วมอวยพร

โดยมีนางสาวโสรัตยา บัวชุม กำนันตำบลเชิงดอย กล่าวอวยพร พร้อมถ่ายรูปเป็นที่ระลึก ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ณ บ้านลวงใต้ หมู่ 8 ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น