รร.อนุบาลดรุณนิมิต เชียงใหม่ เลี้ยงขอบคุณที่ปรึกษา คกก.โตงเรียน

โรงเรียนอนุบาลดรุณนิมิต เชียงใหม่ เลี้ยงขอบคุณที่ปรึกษา คณะกรรมการโรงเรียน

เมื่อ​วันที่​ 25 มิถุนายน 2565 นายธวัช นางพรรณี บุญประเสริฐ ผู้จัดการ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลดรุณนิมิต เชียงใหม่ เลี้ยงขอบคุณที่ปรึกษา คณะกรรมการโรงเรียน เพื่อปรึกษาหารือ เรื่องเปิดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 1/2565 และการจัดกิจกรรมของโรงเรียน ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ณ ภัตตาคารเจี่ยท้งเฮง ถนน ศรีดอนไชย ตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น