ปภ.แนะแก้ไข 10 จุด เสี่ยงอันตรายในโรงเรียน

ปภ.แนะแก้ไข 10 จุด เสี่ยงอันตราย…ป้องกันอุบัติภัยในโรงเรียน

สภาพแวดล้อมในโรงเรียนที่ไม่ปลอดภัย รวมถึงความซุกซนและความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ของเด็ก อาจทำให้เด็กมีความเสี่ยงต่อการได้รับอันตราย เพื่อความปลอดภัย กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ขอแนะวิธีแก้ไข
จุดเสี่ยงอุบัติภัยในโรงเรียน ดังนี้
อาคารเรียน

 • ราวบันไดต้องมีสภาพมั่นคงแข็งแรง ไม่ปูพื้นด้วยกระเบื้องที่มีลักษณะมันวาว ไม่วางสิ่งของกีดขวางทางเดิน และจัดทำลูกกรงปิดกั้นทางเดิน ระเบียง ประตู และหน้าต่าง
  สนามเด็กเล่น
 • ควรปูพื้นให้เรียบร้อยด้วยทรายหรือยางสังเคราะห์ จะช่วยรองรับแรงกระแทกกรณีเด็กพลักตกจากเครื่องเล่น ยึดติดเครื่องเล่นกับพื้นอย่างแน่นหนา และตรวจสอบเครื่องเล่นให้อยู่ในสภาพมั่นคงแข็งแรง หากชำรุดให้ซ่อมแซมทันที
  สนามกีฬา
 • แบ่งพื้นที่เป็นสัดส่วน แยกตามประเภทกีฬา พื้นที่สนามไม่เป็นหลุมเป็นบ่อ ไม่มีเศษวัสดุ ของมีคม และไม่มีหญ้าขึ้นรก รวมทั้งเครื่องเล่นและอุปกรณ์กีฬาอยู่ในสภาพปลอดภัย
  เครื่องใช้ไฟฟ้า
 • เลือกใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ได้มาตรฐาน พร้อมติดตั้งสายดินหรือเครื่องตัดไฟอัตโนมัติ ตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพ พร้อมงาน และติดตั้งปลั๊กไฟให้อยู่ในระดับที่พ้นจากมือเด็กหรือใช้ที่ครอบปลั๊กไฟ
  ตู้น้ำดื่ม
 • ติดตั้งสายดินป้องกันกระแสไฟฟ้ารั่ว ให้เด็กใช้แก้วรองน้ำจากก๊อก เพื่อป้องกันไฟฟ้าดูด
  โต๊ะ – เก้าอี้
 • ตรวจสอบให้มีความแข็งแรง ต้องไม่โยกเยกและไม่มีตูปูยื่นออกมา
  สระน้ำ/บ่อน้ำ
 • จัดทำรั้วล้อมรอบแหล่งน้ำ และติดป้ายเตือนอันตรายบริเวณริมน้ำ จัดให้มีอุปกรณ์ช่วยเหลือคนตกน้ำไว้บริเวณใกล้สระน้ำ/บ่อน้ำ
  ท่อน้ำ/รางน้ำทิ้ง
 • มีฝาหรือตะแกรงครอบ พร้อมตรวจสอบให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้อย่างปลอดภัย
  ประตู/กำแพงโรงเรียน
 • รางและล้อเลื่อนต้องอยู่ในสภาพใช้งานได้ดี ไม่ชำรุด ติดตั้งเสาครอบกำแพงให้อยู่ในสภาพมั่นคงแข็งแรง ไม่ผุกร่อน
  ถนนหน้าโรงเรียน
 • จัดให้มีครูดูแลความปลอดภัยในการเดินทางของเด็ก ประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจอำนวยการจราจรบริเวณหน้าโรงเรียน

ทั้งนี้ การสร้างสภาพแวดล้อมโรงเรียนให้มีความปลอดภัย พร้อมดูแลเด็กอย่างใกล้ชิด รวมถึงสอนให้เด็กเรียนรู้จุดเสี่ยงอันตราย แนะนำวิธีปฏิบัติตนอย่างถูกต้อง จะช่วยป้องกันอุบัติภัยในโรงเรียนได้

ร่วมแสดงความคิดเห็น