กองบิน 41 ร่วมกิจกรรมตลาดนัดปันสุข

ชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน 41 ร่วมกิจกรรมตลาดนัดปันสุข ตำรวจภูธรภาค 5

เมื่อวันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2565 คุณกัตติกมาศ ศรีรินยา รองประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน 41 และสมาชิกชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน 41 ร่วมกิจกรรม ตลาดนัดปันสุข ของตำรวจภูธรภาค 5 โดย พลตำรวจโท ปิยะ ต๊ะวิชัย ผู้บัญชาการตำรวจภูธร ภาค 5 และคุณพิยดา ต๊ะวิชัย ประธานชมรมแม่บ้านตำรวจภูธรภาค 5 เป็นประธานการจัดกิจกรรม ณ ลานจอดรถด้านหน้าอาคารคุ้มแก้วขวัญดาว ตำรวจภูธรภาค 5 การจัดกิจกรรมตลาดนัดปันสุข ได้มีการนำสินค้าต่างๆ หลากหลายชนิดมาจำหน่ายเป็นประจำทุกเดือน ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างเสริมสวัสดิการ เป็นขวัญและกำลังใจให้กับข้าราชการตำรวจและครอบครัวอีกด้วย

ร่วมแสดงความคิดเห็น