(มีคลิป) สูงเม่น มอบเครื่องอุปโภคบริโภค ช่วยเหลือ

เจ้าอาวาสว้ดสิทธิวิมลมอบเครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อช่วยเหลือครัวเรือเป้าหมาย

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 17.00 น. นายศิวัช ฟูบินทร์ นายอำเภอสูงเม่น จ.แพร่มอบหมายให้ นางผุสดี ดวงเนตร พัฒนาการอำเภอสูงเม่น พร้อมด้วยทีมงานสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสูงเม่น รับมอบเครื่องอุปโภค บริโภค เช่น สบู่ ยาสีฟัน มาม่า ปลากระป๋อง ข้าวสาร น้ำปลา ฯลฯ จาก พระใบฎีกาอุเทน ปัญญาวุฑโฒ เจ้าอาวาสวัดสิทธิวิมล ตำบลบ้านเหล่า อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ (หน่วยอบรมประจำตำบลบ้านเหล่า) เพื่อดำเนินการรวบรวมส่งมอบให้ครัวเรือนเป้าหมายโครงการการขจัดความยากจน และพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “รวมพลังคนแพร่แก้จน”ย ในพื้นที่อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ เป็นการบูรณาการร่วมกันทุกภาคส่วน

ในการลงพื้นที่เน้นมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) และมาตรการสาธารณสุข D-M-H-T-T-A อย่างเคร่งครัด ในบ่ายวันเดียวกันนี้เวลา 13.00 น. นางผุสดี ดวงเนตร พัฒนาการอำเภอสูงเม่น พร้อมด้วยทีมงานสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสูงเม่น ผู้นำ อช. อำเภอสูงเม่น และคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอสูงเม่น (กพสอ.) ร่วมแรง ร่วมใจ ดำเนินการคัดแยก และบรรจุถุงเครื่องอุปโภค บริโภค เช่น สบู่ ยาสีฟัน มาม่า ปลากระป๋อง ข้าวสาร น้ำปลา ฯลฯ ที่ได้รับมอบจากคณะสงฆ์ เพื่อรวบรวมส่งมอบให้ครัวเรือนเป้าหมายโครงการการขจัดความยากจน และพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “รวมพลังคนแพร่แก้จน” ในพื้นที่อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของครัวเรือนเป้าหมาย และเป็นการบูรณาการร่วมกันทุกภาคส่วน

ในการดำเนินกิจกรรมเน้นมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) และมาตรการสาธารณสุข D-M-H-T-T-A อย่างเคร่งครัด

ร่วมแสดงความคิดเห็น