คำแนะนำ-ป้องกัน หากสงสัยว่าเป็นโควิด-19 ทำอย่างไร?

คำแนะนำ ป้องกันโรคโควิด- 19
เมื่อเข้าสู่ระยะหลังการระบาดใหญ่ Post-Pandemic
– สงสัยว่าเป็นโควิด 19 ทำอย่างไร?

#กรมควบคุมโรค
#กระทรวงสาธารณสุข

ร่วมแสดงความคิดเห็น