วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ประชุมพนักงานราชการ และครูพิเศษสอน

วันที่ 27 มิถุนายน 2565 นายวัชรพงศ์ ฝั้นติ๊บ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุม พนักงานราชการ และ ครูพิเศษสอน ทุกฝ่ายงาน ทุกแผนกวิชา ชี้แจงเกณฑ์ในการประเมินพนักงานราชการและครูพิเศษสอน ประจำปี 2565 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฎิบัติงาน และการจัดการเรียนการสอน โดยมีรองผู้อำนวยการ หัวหน้าแผนกวิชา เข้าร่วมประชุมด้วย ณ ห้องประชุมสุทธารมย์ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น