รองนายก อบจ.เชียงใหม่ ร่วมงานแถลงข่าวแคมเปญเปิดเมือง

ณ ลานริมน้ำ บ้านโบราณริมปิง จังหวัดเชียงใหม่ นางวิภาวัลย์ วรพุฒิพงค์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมงานแถลงข่าวแคมเปญเปิดเมือง “เชียงใหม่ที่เดียวกินเที่ยวประชุม″ ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) ร่วมกับภาคีเครือข่ายภาคท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมไมซ์ เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว ให้กลับมาเป็นแหล่งรายได้สำคัญหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 คลี่คลาย

ร่วมแสดงความคิดเห็น