พิธีหล่อเทียน และสมโภชเทียนพรรษา มช. ประจำปี 2565

พิธีหล่อเทียน และสมโภชเทียนพรรษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2565

วันอังคารที่ 28 มิถุนายน พ.ศ.2565 ศ.คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีหล่อเทียนและสมโภชเทียนพรรษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2565 ซึ่งคณะกรรมการดำเนินงานด้านส่งเสริมศาสนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดขึ้น โดยมี รศ.นพ.อำนาจ อยู่สุข รองอธิการบดี ฯ ประธานคณะกรรมการดำเนินงานด้านส่งเสริมศาสนาฯ กล่าวรายงาน มีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ ข้าราชการ บุคลากร นักศึกษา ตลอดจนพุทธศาสนิกชนร่วมพิธี เพื่อสืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม และการทำนุบำรุงส่งเสริมพระพุทธศาสนา ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น