สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติจัดงานครบรอบ 25 ปี ที่เชียงใหม่

สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติจัดงานครบรอบ 25 ปี ที่เชียงใหม่ ในโครงการเสวนาสัญจร เรื่อง”การปรับตัวของสื่อในยุคดิจิทัล : ความท้าทายของสื่อมวลชนท้องถิ่น”

วันที่ 27 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00 น. ณ ห้อง MCB 2301 ชั้น 3 อาคารเรียนรวม คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ ร่วมกับคณะการสื่อมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการเสวนาสัญจร เรื่อง “การปรับตัวของสื่อในยุคดิจิทัล : ความท้าทายของสื่อมวลชนท้องถิ่น” เนื่องในครบรอบ 25 ปี สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ

กิจกรรมในงานมี 2 ช่วง ช่วงแรกคือ การบรรยายพิเศษในหัวข้อ “การปรับตัวของสื่อในยุคดิจิทัล” ที่นายพงษ์สุข หิรัญพฤกษ์ หรือ หนุ่ย แบไต๋ ผู้ผลิตสื่อชื่อดัง ได้มาบรรยายผ่านระบบ Zoom โดยอธิบายถึงการทำงานของตัวเอง ว่าได้ผ่านการทำงานมานานกว่า 20 ปี ผ่านความล้มเหลว และมีการปรับตัวจนประสบความสำเร็จ พร้อมการสร้างแรงจูงใจให้ผู้เข้ามาชม โดยไม่ต้องเกริ่นนำมาก แบบเปิดให้ปิ๊งใส่เนื้อหาไปเลย และเล่าเรื่องให้เป๊ะ มุกให้ป็อบ ฮุคให้เปรี้ยง และสุดท้ายจบให้ปัง เมื่อทำทั้งหมดแล้วใส่ไปให้เต็มก็จะประสบความสำเร็จ

หลังจากนั้นต่อด้วยช่วงการเสวนาในหัวข้อ “การปรับตัวของสื่อในยุคดิจิทัล : ความท้าทายของสื่อมวลชนท้องถิ่น” ดำเนินรายการโดย นางสาวอัจฉราวดี บัวคลี่ ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาเครือข่ายนักสื่อสารพลเมือง ไทยพีบีเอส ที่ได้ให้วิทยากรทั้ง 4 คน ได้มองและเล่าถึงการปรับตัวของสื่อท้องถิ่น และข้อคิดในการปรับตัวของแต่ละสื่อเอง โดย นางสาวพัชรี เกิดพรม บรรณาธิการ หนังสือพิมพ์ ส่องใต้, นายกฤษฎาพงษ์ แววคล้ายหงษ์ บรรณาธิการ สำนักข่าวตราดออนไลน์, นายจักร์กฤษ เพิ่มพูล กรรมการนโยบาย ไทยพีบีเอส และรศ.ธีรภัทร วรรณฤมล คณบดีคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นอกจากกิจกรรมที่เกิดขึ้นในวันนี้ ยังมีอีก 2 กิจกรรม ที่สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติได้จัดก็คือ ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2565 ที่จะจัดเวทีบรรยายเรื่องมองอนาคตประเทศไทย ที่จะมีผู้เชี่ยวชาญด้านการเมือง เศรษฐกิจสังคม สิ่งแวดล้อมหรือการศึกษาจะขึ้นมามอง และในวันที่ 4 กรกฎาคม 2565 ได้จัดงานครบรอบ 25 ปี ซึ่งได้เชิญวิทยากร เชียรา ซึ่งได้รับรางวัลแมกไซไซ มาบรรยายและมีเวทีเสวนาเรื่องการทำข่าวสืบสวนสอบสวนกับจริยธรรม

ร่วมแสดงความคิดเห็น