อบจ.แพร่ ช่วยเหลือชาวสวนทุเรียน อ.วังชิ้น ที่ผลผลิตล้นตลาดรับซื้อ 300 กิโล

“อนุวัธ วงศ์วรรณ” นายก อบจ.แพร่ ช่วยเหลือชาวสวนทุเรียนวังชิ้นผลผลิตล้นตลาด รับซื้อ 300 กิโลแจกชาวบ้าน

อบจ.แพร่ ช่วยเหลือชาวสวนทุเรียน อ.วังชิ้น ประเดิมวันแรกเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 น. นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายก อบจ.แพร่ มอบหมายให้ นายพิภพ ถานะวุฒิพงษ์ รองนายกฯ ร่วมประชุมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนวังชิ้นวิทยา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุมโรงเรียนวังชิ้นวิทยา ต.วังชิ้น อ.วังชิ้น จ.แพร่ โดยมี นายสวัสดิ์ จิตรประเสริฐ ผอ.โรงเรียนฯ นำคณะครู กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้การต้อนรับและบรรยายสรุป ผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ในรอบปีการศึกษาที่ประสบผลสำเร็จ

ในโอกาสนี้ อบจ.แพร่ ได้ช่วยเหลือชาวสวนทุเรียน โดยรับซื้อทุเรียนที่ล้นตลาดขายไม่ได้ จำนวน 300 กิโลกรัม แล้วนำไปมอบให้กับผู้ปกครองนักเรียนที่มาร่วมประชุม โดยได้รับการประสานงานจาก สจ.โอ นางกุลชา บัญสว่าง ส.อบจ.แพร่ เขต 1 อ.วังชิ้น และนายไพรัตน์ บัญสว่าง นายก อบต.แม่ป้าก โดยผู้ปกครองนักเรียนและชาวสวนทุเรียนได้ฝากขอบคุณ อบจ.แพร่ ที่ได้ช่วยเหลือในเบื้องต้น

ร่วมแสดงความคิดเห็น