(มีคลิป) ทต.ช่อแฮ ติดตาม โครงการลอกรื้อลำเหมืองหลวง

ทต.ช่อแฮ ติดตาม โครงการลอกรื้อลำเหมืองหลวง แก้ไขปัญหาน้ำไหลหลาก ตื้นเขิน ให้น้ำไหลสะดวกในช่วงฤดูน้ำหลาก

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2565 ทางเทศบาลตำบลช่อแฮ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ โดย นายอดุลย์ ไหลทุ่ง นายกเทศมนตรีตำบลช่อแฮ พร้อมด้วย นางดวงพร รองเดช ปลัดเทศบาล นายจรัสฤทธิ์ โยธกุลสิริ ผู้อำนวยการกองช่าง ลงพื้นที่เพื่อติดตามโครงการลอกรื้อลำเหมืองหลวง ซึ่งดำเนินการขุดลอก ช่วงที่ 1 พิกัด E626275 N2000620 พิกัดสิ้นสุด E626734 N2000628 บ้านป่าแดง หมู่ที่ 2 ตำบลป่าแดงฯ

สำหรับการดำเนินโครงการขุดลอกลำเหมืองหลวงในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนเครื่องจักรกลจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ โดยนายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ซึ่งประสานงานโดยนายปัญจพัฒน์ สิริกรวัฒนกุล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เขต 6 อำเภอเมืองแพร่ และเทศบาลตำบลช่อแฮ ได้สนับสนุนน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำไหลหลากเข้าพื้นที่ของประชาชน และแก้ไขความตื้นเขินของลำเหมือง เพื่อให้น้ำไหลสะดวกในช่วงฤดูน้ำหลาก และได้รับการดูแลอำนวยความสะดวกในการดำเนินงานลอกรื้อจากผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน บ้านป่าแดง หมู่ที่ 2 ตำบลป่าแดงอีกด้วย

ร่วมแสดงความคิดเห็น