แม่ฮ่องสอน มอบรางวัลการประกวดแปลงใหญ่ดีเด่นระดับจังหวัด

จังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบรางวัลการประกวดแปลงใหญ่ดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี พ.ศ.2565 ผู้ชนะเลิศคือกลุ่มแปลงใหญ่กระเทียมตำบลทุ่งยาว อ.ปาย

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2565 นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลการประกวดแปลงใหญ่ดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี พ.ศ.2565 โดยกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ที่ได้รับรางวัล ประกอบด้วย รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ กลุ่มแปลงใหญ่กระเทียมตำบลทุ่งยาว อำเภอปาย รางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ กลุ่มแปลงใหญ่ถั่วลิสงลายเสือ อำเภอปางมะผ้า และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ กลุ่มแปลงใหญ่เกษตรกรผู้ปลูกเสาวรสบ้านหัวแม่ลาก๊ะ อำเภอขุนยวม โดยนายขจรศักดิ์ชนัน จิตภิลัย เกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้ นายพยุงศักดิ์ สิทธิลภ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต พร้อมด้วยเกษตรอำเภอ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และประธานแปลงใหญ่ ที่ได้รับรางวัล ทั้ง 3 แปลง ร่วมพิธีการมอบรางวัลในครั้งนี้ ในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ณ ห้องประชุมขุนลุมประพาส ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ร่วมแสดงความคิดเห็น