รมว.ศธ.เยี่ยม รร.บ้านพระนอน สพป.ชม.2

รมว.ศธ.เยี่ยม รร.บ้านพระนอน สพป.ชม.2 ชมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2565 ดร.สุทธิชัย เดชสุวรรณนิธิ ผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 พร้อมด้วย นายพิชิตชัย อินภูวงค์ รองผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 และนางภัญพัชญ์ จะวะนะ ผู้อำนวยการ กลุ่มอำนวยการ ร่วมกับคณะครูโรงเรียนบ้านพระนอน ให้การต้อนรับ นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในการลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยมและติดตามการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) สู่การพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนในศตวรรษ ที่ 21 ทั้งนี้ นายณรงค์ อภัยใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพระนอน ได้นำเสนอการขับเคลื่อนตามโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา (Partnership School) ในการพัฒนาสถานศึกษา ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับกลุ่มเซ็นทรัล ณ โรงเรียนบ้านพระนอน อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น