กลุ่มแม่บ้านหมู่ 2 ต.สูงเม่นฝึกเข้มทำขนมไทยหวังสร้างรายได้

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าระหว่างวันที่ 27-29 มิถุนายน 65 นางกัญญานันท์ ชินสว่างวัฒนกุล ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 ตำบลสูงเม่น อ.สูงเม่น จ.แพร่และชาวชุมชนเม่นทองพัฒนาหมู่ที่ 2 ได้รับการอนุเคราะห์วิทยากร /วัสดุอุปกรณ์ จาก กศน.อำเภอสูงเม่น

ทำการสอนการทำขนมไทยในชีวิตประจำวันของคนที่นิยมรับประทานกันคือ ขนมตะโก้เผือก/ขนมเปียกปูนใบเตย/ขนมถั่วแปปใบเตย โดยมีชาวบ้านกลุ่มที่สนใจจำนวนผู้รับการอบรม 20 คนโดยคาดหวังว่าผู้ที่ผ่านการอบรมจะนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้นำไปประกอบอาชีพเสริมสร้างรายได้ช่วยครอบครัวในโอกาสต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น