ทม.แพร่ เข้าร่วมการประชุม คณะกรมการ จ.แพร่

ทม.แพร่ เข้าร่วมการประชุมคณะกรมการ จ.แพร่ หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 6/2565

วันพุธที่ 29 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 น. นายโชคชัย พนมขวัญ นายกเทศมนตรีเมืองแพร่ มอบหมายให้นายเจตนิพิฐ หล้าประเสริฐ ปลัดเทศบาลฯ เข้าร่วมการประชุมคณะกรมการจังหวัดแพร่ หัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 6/2565 เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค รวมทั้งกิจกรรมต่างๆ ที่จะจัดขึ้นในเดือนกรกฎาคม 2565 โดยมี นายวิเชียร อนุสาสนนันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธาน ณ ห้องประชุมจดหมายเหตุ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดแพร่

ร่วมแสดงความคิดเห็น