ทต.ทุ่งกวาว ต้อนรับคณะกรรมการประเมินจัดการขยะมูลฝอยชุมชน

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2565 นายพิชิต ปัทมาภรณ์พงศ์ นายก ทต.ทุ่งกวาว อ.เมือง จ.แพร่ ให้การต้อนรับ คณะกรรมการ การตรวจประเมินการประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ประจำปี พ.ศ. 2565 จากคณะกรรมการประเมินฯ ระดับอำเภอ และคณะแม่บ้านมหาดไทย จังหวัดแพร่ โดยมีคณะผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่ ทต.ทุ่งกวาว ฝ่ายปกครอง เข้าร่วมการตรวจประเมิน ณ สำนักงาน ทต.ทุ่งกวาว พร้อมลงพื้นที่เยี่ยมชมการบริหารจัดการขยะชุมชน ของ ทต.ทุ่งกวาว

ร่วมแสดงความคิดเห็น