ฝนตกหนักต่อเนื่อง 2 ตำบล ในพื้นที่ อ.พร้าว

ฝนตกหนักต่อเนื่อง 2 ตำบลในพื้นที่ อ.พร้าว ได้รับผลกระทบ ดินสไลด์ปิดเส้นทางเข้าหมู่บ้าน อปท. แขวงการทาง เร่งแก้ไขแล้ว

วันที่ 30 มิถุนายน 2565 อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ รายงานว่า จากสถานการณ์ฝนตกในพื้นที่อำเภอพร้าวอย่างต่อเนื่อง โดยการอำนวยการของ นายทรงศักดิ์ วลัยใจ นายอำเภอพร้าว ได้สั่งการให้ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ออกตรวจติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชน ซึ่งมีพื้นที่ประสบภัยพิบัติหลายจุด

เบื้องต้นมีรายงานว่า ได้เกิดดินสไลน์ บริเวณถนนพร้าว-เวียงป่าเป้า กม.ที่ 52 หมู่ที่ 8 ตำบลแม่แวน อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 2 จุด ทั้งนี้ได้ประสาน หมวดการทางพร้าว อบต.แม่แวน และผู้นำหมู่บ้าน นำราษฎร ร่วมกันเคลียร์เส้นทางจนปัจจุบันรถยนต์สามารถสัญจรไปมาได้ 1 ช่องทางจราจรแล้ว และแขวงการทางพร้าว ได้ประสานเครื่องจักรมาทำการเปิดเส้นทางให้แล้วเสร็จ ภายในเวลา 12.00 น. นี้

นอกจากนี้ ยังมีรายงานว่า เกิดดินสไลด์ บริเวณถนนเข้าหมู่บ้าน บ้านปางฟาน หมู่ที่ 10 ตำบลป่าตุ้ม อำเภอพร้าว ได้ประสานเทศบาลตำบลป่าตุ้ม และผู้นำหมู่บ้านเข้าเคลียร์เส้นทาง เพื่อให้รถสามารถสัญจรไปมาได้แล้ว

อีกจุดที่เกิดภัย คือ หย่อมบ้านแม่แวนน้อย หมู่ที่ 11 ตำบลแม่แวน อำเภอพร้าว ก่อนถึงชุมชนประมาณ 200 เมตร มีก้อนหินขนาดใหญ่ ลงมาขวางเส้นทาง ไม่สามารถใช้สัญจรไปมาได้ จุดนี้องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แแวน กำลังเข้าสำรวจเพื่อแก้ไข พร้อมกันนี้อำเภอพร้าวได้สั่งการให้ อปท.ทุกแห่ง กำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯ ให้เฝ้าระวังติดตามสภาพอากาศ สถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ตลอด 24 ชั่วโมง

ร่วมแสดงความคิดเห็น