ต.แม่คะ อ.ฝาง พายุพัดหลังคาเสียหาย 9 หลัง

ต.แม่คะ อ.ฝาง พายุพัดหลังคาเสียหาย 9 หลัง อำเภอ อปท. เร่งให้ความช่วยเหลือซ่อมแซม

วันที่ 30 มิ.ย. 65 เวลา 09.00 น. นายจิระชาติ ซื่อตระกูล นายอำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง และชุดปฏิบัติการ ร้อย อส.อำเภอฝางที่ 3 และ ปภ.สาขาฝาง ออกสำรวจบ้านเรือน และช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่บ้านสันดอยนาค หมู่ที่ 14 ตำบลแม่คะ อำเภอฝาง ที่ประสบวาตภัย เมื่อช่วงเย็นวันที่ 29 มิ.ย. 65 ที่ผ่านมา

ทั้งนี้จากการสำรวจพบว่า มีบ้านเรือนประชาชนกระเบื้องหลังค่าได้รับความเสียหาย จำนวน 9 หลังคาเรือน มูลค่าความเสียหาย 5,500 บาท เบื้องต้น อำเภอฝาง ได้ประสาน อบต.แม่คะ ให้ความช่วยเหลือและซ่อมแซมบ้านเรือนประชาชนที่ได้รับความเสียหายเรียบร้อยแล้ว

ร่วมแสดงความคิดเห็น