ศาลจังหวัดเชียงใหม่ จัดโครงการ “มีแล้วแบ่งปัน”

วันที่ 29 มิถุนายน 2565 เวลา 10.30 นาฬิกา นายวัฒนา ชินรัตน์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดบุรีรัมย์ ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายสาโรจน์ เกษมถาวรศิลป์ ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลจังหวัดเชียงใหม่ นางธนนันท์ ทะสุใจ ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดเชียงใหม่ คณะผู้ประนีประนอมประจำศาลจังหวัดเชียงใหม่ และข้าราชการศาลจังหวัดเชียงใหม่ จัดโครงการ “มีแล้วแบ่งปัน” บริจาคอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภค ณ มูลนิธิเชียงใหม่สามัคคีการกุศล ตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น