รมว.ดีอีเอส เปิดสปอตไลต์ส่องหา UNICORN

รมว.ดีอีเอส เปิดสปอตไลต์ส่องหา UNICORN ในงาน CHIANGMAI WEB3 CITY AND METAVERSE เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2565 นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พร้อมด้วย ดร.กิตติ สัจจาวัฒนา ผู้อำนวยการหน่วยบริหารจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐ วรยศ รองอธิการบดี-เทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,นางสมจิตต์ ธีระชุติกุล รองกรรมการ-ผู้จัดการใหญ่ สายงานขายและปฏิบัติการลูกค้า 2 และรักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานขายและปฏิบัติการลูกค้า 3 และนายธนากร ทองใบ ผู้จัดการฝ่ายงานขายและปฏิบัติการลูกค้าเขตเหนือ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT ร่วมเปิดงาน CHIANGMAI WEB3 CITY AND METAVERSE เพื่อเสริมสร้างและส่งเสริมความร่วมมือระดับประเทศในการร่วมกันนําเทคโนโลยี Web3.0 และ Blockchain มาประยุกต์ใช้กับการพัฒนาเมือง ณ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โดยมีการบรรยายจากผู้ทรงคุณวุฒิในหัวข้อต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการนําเทคโนโลยี Web3.0 มาประยุกต์ใช้กับการพัฒนาเมือง อาทิ Web3 : Infrastructure Perspective, Web3 Digital Platform กับการพัฒนาเมืองด้วยความมีส่วนร่วมภาคประชาชน (DAOs), การประยุกต์ใช้ Metaverse & Wallet กับภาคธุรกิจ, รวมบุคลากรในสาย Blockchain ระดับแนวหน้าของเมืองไทย

กิจกรรมในงานยังมีสตาร์ทอัพท้องถิ่นจากเมืองเชียงใหม่ พร้อมทั้งการบรรยายบอกใบ้สตาร์ทอัพอย่างไรให้โตและเข้าถึงแหล่งเงินทุน จากคุณจิรายุส ทรัพย์ศรีโสภา หรือท็อป ผู้ก่อตั้งบริษัท บิทคับ แคปปิตอล กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด และคุณทรงพล ชัญมาตรกิจ ประธานบริษัทเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท ทีวี ไดเร็ค จำกัด (มหาชน) โดยงานมีตั้งแต่วันที่ 29 – 30 มิถุนายน 2565

ร่วมแสดงความคิดเห็น