“90 ปี สพฐ. ” 1 ก.ค.นี้ วันสถาปนา ยกระดับมาตรฐานฯ ตำรวจไทย

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2565 ที่ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ พล.ต.ต.วาที  อัศวุตมางกุร โฆษกสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ กล่าวว่า สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ มีจุดเริ่มต้นมาจากงานวิทยาการตำรวจ ซึ่งวันที่ 1 ก.ค. ของทุกปีเป็น วันคล้ายวันสถาปนา สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ ซึ่งปี 2565 นี้ นับเป็นปีที่ 90

สำหรับความเป็นมาก่อตั้งมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2475 ที่ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ ทำหน้าที่เป็นฝ่ายอำนวยการด้านยุทธศาสตร์ ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในการวางแผน ควบคุม ตรวจสอบ ให้คำแนะนำ และเสนอแนะการปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ของสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ โดยหน่วยงานในสังกัดได้ดำเนินการเกี่ยวกับการพิสูจน์หลักฐานตำรวจ การตรวจสถานที่เกิดเหตุ การทะเบียนประวัติอาชญากร การจัดเก็บสารบบลายพิมพ์นิ้วมือ และการตรวจสอบประวัติในการกระทำความผิดของผู้ต้องหา และบุคคลทั่วราชอาณาจักร นอกจากนี้ ยังได้ดำเนินงานเกี่ยวกับการตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลการส่งกลับในกรณีเกิดเหตุวินาศภัย หรือ เหตุพิเศษอื่น งานฐานข้อมูลวัตถุระเบิด การฝึกอบรมด้านงานพิสูจน์หลักฐาน และงานด้านวิทยาการตำรวจ ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เป็นผู้อยู่เบื้องหลัง  

การหาตัวผู้กระทำความผิด โดยใช้ความรู้ความสามารถเฉพาะด้าน จนทำให้สามารถปิดคดีสำคัญที่ได้รับความสนใจจากสังคมได้หลายคดี เช่น คดีปล้นร้านทอง จังหวัดลพบุรี                  

คดีวางระเบิดศาลพระพรหม คดีแพรวา 9 ศพ และคดีลาลาเบลล์ เป็นต้น ซึ่งเป็นคดีสะเทือนขวัญ สร้างความหวาดกลัวให้ประชาชน แต่ด้วยความเชี่ยวชาญในด้านการตรวจพิสูจน์หลักฐานจึงสามารถขยายผลจับกุมตัวคนร้ายได้ในที่สุด

ด้าน พล.ต.ท.วิระ จิรวีระ ผบช.สพฐ.ตร. กล่าวว่า สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ มุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพงานตรวจสถานที่เกิดเหตุ และงานตรวจพิสูจน์ ด้านนิติวิทยาศาสตร์ เพื่อยกระดับการให้บริการประชาชนอย่างมีมาตรฐานสากล ปัจจุบันสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ ได้รับการรับรองมาตรฐานหน่วยตรวจ ISO/IEC 17020 ด้านการตรวจสถานที่เกิดเหตุ โดยการตรวจสอบรับรองจาก สำนักงานคณะกรรมการการมาตรฐานแห่งชาติ และการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญจาก National Association of Testing Authorities; NATA ประเทศออสเตรเลีย

โดยกลุ่มงานตรวจยาเสพติด กองพิสูจน์หลักฐานกลาง และ กลุ่มงานตรวจยาเสพติด ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 10 ได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025 : 2017 แล้ว  ซึ่งในปี 2565 สำนักงานฝึกอบรมและวิจัยการพิสูจน์หลักฐานตำรวจ ได้ยื่นเอกสารเพื่อขอรับการตรวจสอบรับรอง ISO/IEC 17025 : 2017 ห้องปฏิบัติการทดสอบชีววิทยาและดีเอ็นเอ ของกองพิสูจน์หลักฐานกลาง ,ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน1 และ ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน10

ทั้งนี้ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ จะมุ่งเน้นขยายขอบข่ายการรับรองมาตรฐานให้ครบถ้วนตามยุทธศาสตร์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ภายใต้การนำของ พล.ต.อ.สุวัฒน์  แจ้งยอดสุข ผบ.ตร.เพื่อรองรับคดีอาชญากรรมที่มีความซับซ้อนเพิ่มมากขึ้น ด้วยการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย ตามวิสัยทัศน์ของสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจที่ว่า “เป็นหน่วยงานด้านพิสูจน์หลักฐานด้านนิติวิทยาศาสตร์ และทะเบียนประวัติอาชญากร ที่มีมาตรฐานสากล ของกระบวนการยุติธรรม” พร้อมพัฒนาเพื่อก้าวสู่ปีที่ 91 ต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น