การนิเทศติดตาม และประเมินผลโครงการ ร.ร.บ้านไร่หลวง จ.แพร่

การนิเทศ ติดตาม และประเมินผลโครงการ Innovation For Thai Education (IFTE)

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนบ้านไร่หลวง นำโดยนายเกียรติศักดิ์ ชัยยาณะ ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนให้การต้อนรับคณะศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 นำโดย นางพุทธพร อินทรนันท์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ในโอกาสนิเทศติดตามการดำเนินงานสถานศึกษา เครือข่ายที่เข้าร่วมโครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะจำเป็นในการดำรงชีวิต ในสังคมคุณภาพยุคศตวรรษที่ 21 และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้นต่อไป ณ โรงเรียนบ้านไร่หลวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2

ร่วมแสดงความคิดเห็น