มุทิตาจิตโล่รางวัลเกียรติคุณ ผู้สร้างสรรค์เรื่องเล่าของท้องถิ่น

มุทิตาจิตโล่รางวัลเกียรติคุณ ผู้สร้างสรรค์เรื่องเล่าของท้องถิ่น มรดกวัฒนธรรม และพระพุทธศาสนา

โรงเรียนบ้านไร่หลวง โดยนายเกียรติศักดิ์ ชัยยาณะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไร่หลวง จังหวัดแพร่ ขอกราบมุทิตาจิต พระโกศัยเจติยารักษ์, ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดแพร่ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านไร่หลวง ในโอกาสเข้ารับมอบโล่รางวัลเกียรติคุณผู้สร้างสรรค์เรื่องเล่าของท้องถิ่น มรดกวัฒนธรรม และพระพุทธศาสนา ด้วยการสื่อสารปลอดภัยสร้างสรรค์ จาก เจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนฯ เป็นประธานมอบ จัดโดยมูลนิธิพระรัตนตรัย ในพระราชูปถัมภ์ฯ โดยโครงการสถานีโทรทัศน์พระพุทธศาสนา เพื่อการพัฒนาการผลิตและเผยแพร่สื่อสร้างสรรค์ อนุโมทนาอุปถัมภ์ โดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

ร่วมแสดงความคิดเห็น