วัดพระธาตุช่อแฮ คว้ารางวัล ต้นแบบโดดเด่น ระดับจังหวัด

ชุมชนคุณธรรมฯ วัดพระธาตุช่อแฮ คว้ารางวัล ต้นแบบโดดเด่น ระดับจังหวัด

ผู้สื่อข่าวแจ้งว่า ตามที่กรมการศาสนา แจ้งให้ จ.แพร่ โดยสำนักงานวัฒนธรรม จ.แพร่ ได้จัดให้มีการประเมินชุมชน องค์กร อำเภอคุณธรรม ตามเกณฑ์การประเมิน 9 ขั้นตอน 3 ระดับ นั้น ขณะนี้ จังหวัดแพร่ โดยสิบเอกหญิง กรวรรณ สุ่มมาตย์วัฒนธรรมจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ได้ลงนามผลการคัดเลือกของคณะกรรมการปรากฏว่า ชุมชนคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น ได้แก่ ชุมชนคุณธรรมฯ วัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง องค์กรคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น ได้แก่ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแพร่ อำเภอคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น ได้แก่อำเภอสูงเม่น ในการนี้ได้ทำหนังสือแจ้งให้กรมการศาสนา เพื่อดำเนินการเสนอคณะอนุกรรมการด้านการประเมินชุมชน องค์กร อำเภอและจังหวัดคุณธรรม และคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติต่อไป

พระโกศัยเจติยารักษ์ รองเจ้าคณะ จ.แพร่ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง ประธานชุมชนคุณธรรมวัดพระธาตุช่อแฮ เจริญพรว่าขออนุโมทนายินดีกับชุมชนคุณธรรมที่ได้รับรางวัลทั้ง 3 ประเภท โดยเฉพาะชุมชนคุณธรรมวัดพระธาตุช่อแฮ ขอให้ทุกคนในชุมชนรักษาความดีนี้ตลอดไป และพร้อมที่จะรับการประเมินในระดับประเทศต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น