การลงพื้นที่ติดตามการเตรียมความพร้อมรับการประเมิน PISA2022

การลงพื้นที่ติดตามการเตรียมความพร้อมรับการประเมิน PISA2022 โรงเรียนกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ ของโรงเรียนสารภีพิทยาคม

วันศุกร์ ที่ 1 กรกฎาคม 2565 ดร.ณัฐา เพชรธนู ผู้อำนวยการศูนย์ PISA สพฐ. พร้อมด้วย ดร.เพ็ญนภา แก้วเขียว รองผู้อำนวยการสำนักทดสอบ สพฐ. ดร.สุภาภรณ์ สิ้นภัย ผู้อำนวยการกลุ่มกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สพม.อยุธยา และคณะศึกษานิเทศก์ สพม.เชียงใหม่ ประกอบด้วย นางสาววราภรณ์ อนุวรรัตน์ นางฐิติพร ไขแสง นายนราศักดิ์ ไชยเรือง และนายปิยะณัฐ กันทา ได้ลงพื้นที่ติดตามการเตรียมความพร้อมรับการประเมิน PISA2022 โรงเรียนกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ ของโรงเรียนสารภีพิทยาคม โดย นายวุฒิไกร วรรณการ ผู้อำนวยโรงเรียนสารภีพิทยาคม พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูที่เกี่ยวข้อง ได้ให้การต้อนรับและนำเสนอแผนการขับเคลื่อนการเตรียมความพร้อมระดับสถานศึกษา ทั้งนี้ คณะตรวจเยี่ยมยังได้ทดลองใช้เครื่องมือประเมินความฉลาดรู้ตามแนว PISA2022 และได้สังเกตทักษะการสอบด้วยคอมพิวเตอร์ผ่านระบบ PISA Style Online Testing ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ซึ่งทางโรงเรียนสารภีพิทยาคมมีความพร้อมในทุกด้านสำหรับรับการประเมิน PISA2022 นี้

ภาพ : โรงเรียนสารภีพิทยาคม
ข่าว : ศน.ปิยะณัฐ กันทา

ร่วมแสดงความคิดเห็น