นายก อบจ.เชียงราย ลงพื้นที่บรรเทาสาธารณภัย

นายก อบจ.เชียงราย ลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุกทกภัยในพื้นที่ อ.เทิง อ.ป่าแดด และ อ.พาน

วันที่ 1 ก.ค. 65 เวลา 15.00 น. นางอทิตาธร วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือประชาชน ณ บ้านสักใต้ หมู่ 15 ต.งิ้ว อ.เทิง จ.เชียงราย พร้อมด้วยนายจิรวัฒน์ ณ เชียงใหม่ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย นายบุญตัน เสนคำ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย อ.เทิง เขต 1 ทหารพราน ร้อย 3105 ฉก.ทพ.31 และเจ้าหน้าที่กองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยมีนายจ้อย ศรีใจวัง นายกเทศมนตรีตำบลงิ้ว พร้อมผู้บริหาร และผู้นำชุมชน รับมอบกระสอบทรายสนับสนุนในการแก้ไขปัญหาอุทกภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่ สืบเนื่องจากฝนที่ตกหนักอย่างต่อเนื่อง ทำให้น้ำท่วมขังและส่งผลให้บ้านเรือนของประชาชนในพื้นที่ได้รับความเสียหาย

ต่อมา เวลา 17.30 น. นายก อบจ.เชียงราย และคณะ พร้อมด้วยนายชัยวัฒน์ อุดขา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย อ.ป่าแดด เขต 1 และเจ้าหน้าที่กองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เดินทางไปที่บ้านวังผา หมู่ที่ 2 ต.สันมะค่า อ.ป่าแดด จ.เชียงราย เพื่อสำรวจผลกระทบจากเหตุอุทกภัย โดยได้มอบกระสอบทรายให้กับกำนันผู้ใหญ่บ้านในตำบลสันมะค่า เพื่อให้นำไปแจกจ่ายให้กับชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อน

และในเวลา 18.30 น. นายก อบจ.เชียงราย พร้อมด้วยเลขานุการฯ และเจ้าหน้าที่กองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือประชาชนที่ประสบความเดือดร้อนจากอุทกภัย ในพื้นที่บ้านแม่แก้ว หมู่ที่ 19 ต.แม่อ้อ อ.พาน จ.เชียงราย โดยมีนายธีระพงษ์ เผ่ากา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อ้อ กำนันตำบล ผู้ใหญ่บ้าน รับมอบกระสอบทรายสนับสนุนในการแก้ไขปัญหาอุทกภัย

ทั้งนี้ นายก อบจ.เชียงราย ได้ให้กำลังใจแก่ประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุอุทกภัยดังกล่าวและพร้อมที่จะสนับสนุนเครื่องจักร เครื่องอุปโภค บริโภค เพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนจังหวัดเชียงราย ในทุกพื้นที่

ร่วมแสดงความคิดเห็น