(มีคลิป) ทหารพระราชา ช่วยเหลือประชาชน

เมื่อวันที่ 1 ก.ค. 65 เวลา 15.00 น. พล.ต.สมเจตตะณ์ ภักดีบรรณดิษฐ์ ผู้บัญชาการ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย มณฑลทหารบกที่ 34 ได้จัด ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 34 (ประจำอำเภอจุน) ลงสำรวจพื้นที่การเกิดอุทกภัยในพื้นที่ อ.จุน จ.พะเยา ที่ได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักในพื้นที่

ตั้งแต่วันที่เมื่อ 1 ก.ค. 65 เวลาประมาณ 00.20 น. ทำให้น้ำป่าไหลหลาก เข้าท่วมบ้านเรือนของราษฎร และพื้นที่ทางการเกษตร เกิดความเสียหาย จำนวน 5 ตำบล 21 หมู่บ้าน โดย ชุดปฏิบัติการ กิจการพลเรือนฯ ได้ติดต่อประสานงาน กับทางผู้นำชุมชน ได้มีหน่วยงานรัฐ นำเครื่องจักรกลทำการเปิดทางน้ำเร่งระบายน้ำ สถานการณ์ปัจจุบันเริ่มเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว สำหรับความเสียหายอยู่ระหว่างการสำรวจ และได้ประสานทางผู้นำชุมชน หากมีเหตุต้องการความช่วยเหลือให้แจ้ง ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย มณฑลทหารบกที่ 34 ผ่าน ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 34 จะได้จัดกำลังพล และยุทโธปกรณ์ ลงพื้นที่เข้าช่วยเหลือต่อไป “ทหารเป็นที่พึ่ง ของประชาชน ในทุกๆ โอกาส”

ร่วมแสดงความคิดเห็น