สร้างสมเด็จโต ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือ

#บุญยกพระ (องค์สมเด็จโต 9.99 เมตร)
#ครั้งหนึ่งในชีวิต ✨
สร้างสมเด็จโต ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือ ให้แล้วเสร็จสมบูรณ์

วันเสาร์ ที่ 9 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.30 น

🔊 วัดแม่อีด อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
ขอเชิญร่วมพิธียกพระ และเป็นเจ้าภาพ
#ปิดวาระความสำเร็จ
ยกประกอบองค์ รูปเหมือน
สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พฺรหฺมรํสี) ” นั่งเทศน์องค์สูง 9.99 เมตร “

ร่วมเป็นเจ้าภาพค่าแรงช่างในการเชื่อมต่อองค์
หรือร่วมเป็นเจ้าภาพเหล็กเอชบีม โครงสร้าง เปรียบได้สร้างกระดูกองค์หลวงปู่โต เสริมความแข็งแรงมั่นคง

•เหล็กเอชบีม 4 เส้นละ 4,400 บาท จำนวน 20 เส้น
•เหล็กเอชบีม 5 เส้นละ 6,400 บาท จำนวน 20 เส้น
•เหล็กเอชบีม 6 เส้นละ 8,400 บาท จำนวน 15 เส้น
📌 ร่วมบุญจารึก ชื่อ – นามสกุล วัน เดือน ปี เกิด บนเหล็กทุกเส้น

หรือร่วมทำบุญตามกำลังศรัทธา โดยไม่ทำให้ตนเองหรือผู้อื่นเดือดร้อน

ร่วมทำบุญ
📲 บัญชีธนาคารกรุงไทย
เลขที่ 516-065-5204
วัดแม่อีดเพื่อกองทุนพุฒาจารย์โต

ร่วมเป็นเจ้าภาพโรงทาน และร่วมเป็นเจ้าภาพเชื่อมองค์ปิดวาระสำเร็จ
ติดต่อสอบถามที่ 081-7650969
พระครูปลัดรัฐกร (อาจารย์หนึ่ง) เจ้าอาวาสวัดแม่อีด
ไอดีไลน์ rattakron01

บุญกุศลนี้แด่นายสธน แซ่เตี๋ยว และครอบครัว รวมถึงทุกคน ทุกตัว ทุกสิ่ง ทุกที่ ไม่มีเว้น

ร่วมแสดงความคิดเห็น