ปภ.รายงานมีสถานการณ์อุทกภัย 4 จังหวัดภาคเหนือ

ปภ.รายงานมีสถานการณ์อุทกภัย 4 จังหวัดภาคเหนือ ประสานจังหวัดและท้องถิ่นให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัย

2 ก.ค.65 เวลา 09.00 น. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กระทรวงมหาดไทย รายงานจากสถานการณ์ร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบน เข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำที่ปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบน ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทยและอ่าวไทยเริ่มมีกำลังแรงขึ้น ทำให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง โดยในช่วงวันที่ 29 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 2565 หลายพื้นที่มีฝนตกหนัก โดยเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือ ทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำไหลหลากรวม 4 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน พะเยา น่าน รวม 13 อำเภอ 27 ตำบล 74 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบ 26 ครัวเรือน ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต

ปัจจุบันยังคงมีสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ทั้ง 4 จังหวัด รวม 13 อำเภอ 23 ตำบล 65 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนยังคงได้รับผลกระทบ 8 ครัวเรือน ในภาพรวมระดับน้ำลดลง แยกเป็น

  • เชียงราย เกิดฝนตกหนัก น้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่รวม 6 อำเภอ 7 ตำบล 14 หมู่บ้าน ได้แก่ อ.เวียงป่าเป้า อ.เทิง อ.ป่าแดด อ.แม่สาย อ.เมืองเชียงราย และ อ.พาน อยู่ระหว่างการสำรวจความเสียหาย
  • แม่ฮ่องสอน เกิดฝนตกหนัก น้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ ต.ผาบ่อง อ.เมืองแม่ฮ่องสอน รวม 2 หมู่บ้าน เบื้องต้นบ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบ 5 ครัวเรือน สะพานเสียหาย 1 แห่ง
  • พะเยา เกิดฝนตกหนัก น้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ 4 อำเภอ ได้แก่ อ.เชียงม่วน อ.ภูกามยาว อ.ดอกคําใต้ อ.จุน รวม 12 ตำบล 46 หมู่บ้าน เบื้องต้นบ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบ 3 ครัวเรือน อยู่ระหว่างการสํารวจความเสียหายเพิ่มเติม
  • น่าน เกิดฝนตกหนัก น้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ 2 อำเภอ ได้แก่ อ.ปัว อ.เชียงกลาง รวม 3 ตำบล 3 หมู่บ้าน อยู่ระหว่างการสำรวจความเสียหายเพิ่มเติม

สำหรับการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ประสานจังหวัด อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยทหารในพื้นที่ อปพร. อาสาสมัคร และมูลนิธิ เข้าสำรวจความเสียหายและให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเบื้องต้นแล้ว

ท้ายนี้ ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสาธารณภัยสามารถ แจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือทางไลน์ “ปภ.รับแจ้งเหตุ 1784” และสายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง นอกจากนี้ ประชาชนยังสามารถติดตามประกาศการแจ้งเตือนภัยที่แอปพลิเคชัน “THAI DISASTER ALERT” ได้ทุกที่ทุกเวลา

ร่วมแสดงความคิดเห็น