(มีคลิป) อดีตผู้ใหญ่บ้านจิตอาสาชวนเยาวชนทำความสะอาดสถานีรถไฟ

เรื่องราวดีๆ จากการนำของผู้ใหญ่ชวนเด็กเยาวชนบ้านแม่พวกไปทำความสะอาดอาคารสถานีรถไฟบ้านแม่พวกเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2565 นายน้อน เทียรมณี บ้านหมู่ 5 บ้านแม่พวก ต.ห้วยไร่ อ.เด่นชัย จ.แพร่ อดีตผู้ใหญ่บ้านแม่พวก กล่าวกับผู้สื่อข่าวว่า เหมือนเดิมวันที่ 3 ก.ค 65 ถึงแม้จะเป็นพลังเล็กๆ แต่ก็สามารถทำให้จุดที่หม่นหมองและสกปรกก็ก็ดูทำให้สะอาดและสวยงามได้นี่คือพลังจิตอาสายุวชนและเยาวชนบ้านแม่พวกหมู่ที่ 5 ตำบลห้วยไร่อำเภอเด่นชัย

สถานีรถไฟบ้านแม่พวก อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ อาคารอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรมดีเด่น ประจำปี 2559 จากอดีตปี พ.ศ. 2430 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ท่านเซอร์แอนดรู คล้าก และบริษัทปันชาร์ด สำรวจเพื่อก่อสร้างทางรถไฟจากกรุงเทพมหานครถึงเชียงใหม่ ในวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2454 ได้เปิดการเดินรถไฟจากกรุงเทพมหานครผ่านสถานีรถไฟปางต้นผึ้งมายังสถานีแม่พวก

หลังจากนั้นในวันที่ 12 กันยายน พ.ศ.2454 สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เสด็จประพาสเส้นทางรถไฟสายเหนือ ตั้งแต่สถานีรถไฟหัวลำโพงจนถึงสถานีรถไฟแม่พวก ในวันที่พระพันปีเสด็จมา มีประชาชนมาเฝ้ารับเสด็จจำนวนมาก พระองค์เสด็จไปยังสวนป่าสักซึ่งเป็นที่ตั้งของหอประพาสที่ได้สร้างไว้ ณ ที่นั้นได้ทรงช้างเข้าเที่ยวชมสวน และมีพนักงานป่าไม้มาถวายการตอนรับ โดยนำช้างมาแสดงการชักลากไม้ให้ทอดพระเนตรหลายตัว จากนั้นทรงพักผ่อนแล้วเสด็จกลับ ทรงรถไฟกลับไปยังจังหวัดอุตรดิตถ์ในวันเดียวกัน

บ้านแม่พวกนั้น อยู่ห่างจากตัวเมืองแพร่ประมาณ 30 กิโลเมตร เดิมขึ้นกับอำเภอเมืองแพร่ ต่อมาทางราชการได้แยกและก่อตั้งเป็นอำเภอเพิ่มขึ้นมาใหม่ ใช้ชื่อว่าอำเภอแม่พวก แล้วแต่งตั้งพระยาสุริยะภักดี เป็นนายอำเภอคนแรก ต่อมาในปี พ.ศ. 2460 ทางการได้เปลี่ยนชื่ออำเภอแม่พวกเป็นอำเภอสูงเม่น และบ้านแม่พวกก็จึงไปอยู่เขตอำเภอเด่นชัย สถานีรถไฟแม่พวกมีลักษณะเป็นอาคารไม้ 2 ชั้น จำนวน 2 หลัง รูปตัวเอช ระหว่างกลางของอาคาร 2 หลังนี้เชื่อมต่อกันด้วยโถงพักคอยชั้นเดียว โครงสร้างอาคารทั้งหมดเป็นไม้ ฐานรากเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก นอกจากนั้นแล้ว ฝั่งตรงข้ามของสถานีรถไฟแม่พวกยังเป็นสวนสักปลูกแห่งแรกของประเทศไทย โดยในปี พ.ศ. 2453 ทางกรมป่าไม้ ได้กำหนดให้มีการปลูกสวนสักขึ้นบนพื้นที่ 133 ไร่ ปัจจุบัน มีต้นสักอยู่ถึง 1,779 ต้น และในช่วงฤดูฝนตั้งแต่เดือนกรกฎาคม – ตุลาคมของทุกปี จะมีดอกอาว (คล้ายดอกกระเจียว) ขึ้นตามบริเวณใต้ต้นสักเป็นจำนวนมาก จนกลายเป็นทุ่งดอกอาวที่มีสีส้มแดงตัดกับพื้นป่าสีเขียว มองดูสวยงามเป็นอย่างยิ่ง

ปัจจุบันมีปริมาณผู้โดยสารน้อยลง และไม่มีเจ้าหน้าที่ประจำสถานี จึงได้ยุบสถานีรถไฟแม่พวก ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2546 แล้วเปิดเป็นที่หยุดรถแทน อย่างไรก็ตามยังมีรถไฟหยุดรับส่งผู้โดยสารอยู่วันละ 2 รอบ คือ รอบเช้าขาขึ้นนครสวรรค์ – เชียงใหม่ เวลา 10.00 น. และรอบบ่ายขาล่องเชียงใหม่ – นครสวรรค์ เวลา 14.00 น. สถานีรถไฟบ้านแม่พวก นับเป็นหนึ่งในอาคารสถานีรถไฟที่เก่าแก่แห่งหนึ่งของประเทศไทย ที่มีอายุถึง 104 ปี อาคารสถานียังอยู่ในสภาพที่แม้จะเก่าทรุดโทรมไปตามกาลเวลา แต่ก็ยังคงความสวยงามและรอผู้คนไปเยี่ยมเยือนอยู่

ร่วมแสดงความคิดเห็น