ลำปาง จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ

จังหวัดลำปางจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติเนื่องในวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัตน วรขัตติยราชนารีบริการแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.อำเภอแม่พริก

ณ โรงเรียนผาปังวิทยา ตำบลผาปัง อำเภอเเม่พริก จังหวัดลำปาง วันที่ 4 กรกฎาคม 2565 นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางมอบหมาย นายสันติ รังษิรุจิ รองผู้ว่าจังหวัดลำปางเป็นประธานเปิดในพิธีเปิดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. โดย นายประเสริฐ สันบุญเป็ง นายอำเภอแม่พริก กล่าวรายงาน

โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ แพทย์ พยาบาลสังกัดสำนักงานสาธารสุขจังหวัดลำปาง ร่วมกับที่ว่าการอำเภอเเม่พริก โรงพยาบาลเเม่พริก , เหล่ากาชาดจังหวัดบริการมอบแว่นตาสายตาอ่านหนังสือ,
ร่วมออกหน่วยในวันนี้พสกนิกรชาวจังหวัดลำปาง ล้วนสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ที่พระองค์ทรงจัดตั้งมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จ พระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือ พอ.สว. ขึ้น และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานทุนทรัพย์ส่วนพระองค์ เป็นทุนแรกเริ่มจดทะเบียนตั้งเป็นมูลนิธิ พอ.สว. โดยพระองค์ทรงเป็นองค์นายิกากิตติมศักดิ์ ด้วยพระองค์เอง เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2517 หลังจากเสด็จสวรรคต สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงดำรงตำแหน่งประธานกิตติมศักดิ์สืบต่อจนพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัย แต่การสืบสานพระปณิธานของทั้งสองพระองค์ ยังคงดำเนินต่อมา และเมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ.2552 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงดำรงตำแหน่งประธานกิตติมศักดิ์ มูลนิธิ พอ.สว. สืบต่อมาจังหวัดลำปาง ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จังหวัดลำปางเป็น พอ.สว.ลำดับที่ 61 นายประเสริฐ สันบุญเป็ง นายอำเภอแม่พริก กล่าวเพิ่มเติมว่ากิจกรรมออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. เพื่อจัดหาและส่งเสริมให้มีแพทย์และเจ้าหน้าที่อาสาสมัครทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ปฏิบัติงานเพื่อช่วยเหลือ ให้การรักษาพยาบาล ทันตสาธารณสุข ควบคุมป้องกันโรค ส่งเสริมสุขภาพและฟื้นฟูสุขภาพอนามัย แก่ประชาชน ในพื้นที่ห่างไกล การคมนาคมไม่สะดวกด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น จังหวัดลำปาง จึงได้จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ให้บริการแก่ประชาชนบริการในวันนี้ได้แก่กิจกรรม ให้บริการเเก่กระชาชนที่รับบริการทั้งหมด 358 ราย ให้บริการตรวจรักษาโรค 35 ราย ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 35 ราย บริการทันตกรรม 23 ราย บริการแพทย์แผนไทย 40 ราย เเจกเเว่นสายตา 200 ราย ให้คำปรึกษาและให้สุขศึกษา​ 25 รายในการนี้หน่วยงานสำนักงานพัฒนาสังคมและความั่นคงของมนุษย์ออกหน่วยให้ความรู้การบริการความรู้สวัสดิการด้านต่างๆตามภารกิจบทบาทหน่วยงานในการนี้ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงพม. จังหวัดลำปางศูนย์บริการคนพิการมอบถุงยังชีพให้ผู้ประสบปัญหาทางสังคมจำนวน 3 รายและ ได้ให้ความรู้บทบาทภารกิจในหน่วยงานในครั้งนี้อีกด้วย

ร่วมแสดงความคิดเห็น