เตรียมพร้อมรับการประเมินแข่งระดับจังหวัด

ต.หัวฝาย อ.สูงเม่น เตรียมพร้อมรับการประเมินแข่งระดับจังหวัด

เมื่อเย็นวันที่ 4 กรกฎาคม 2565 เวลา 17.30 น.นายศิวัช ฟูบินทร์ นายอำเภอสูงเม่น จ.แพร่พร้อมด้วยนางผุศดี ดวงเนตร พัฒนาการอำเภอสูงเม่น ลงพื้นที่ตรวจสถานที่จัดการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัดแพร่ ประจำปี 2565 เพื่อเตรียมความพร้อมการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น จังหวัดแพร่ ซึ่งตำบลหัวฝายได้รับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนอำเภอสูงเม่นเข้ารับการประกวดคัดสรรพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัดแพร่ ปี 2565 ในครั้งนี้
สำหรับสถานที่จัดการคัดสรรมี 2 สถานที่ดังนี้

  1. ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านช่องลม หมู่ที่ 1 ตำบลหัวฝาย
  2. ศูนย์การเรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านทุ่งเจริญ หมู่ที่ 4 ตำบลหัวฝาย
    ………โดยมีนายจรูญ จับจ่าย ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 พร้อมด้วยนางสาววันเพ็ญ เดชอุดมชัย ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 ตำบลหัวฝาย จ.ส.อ.บุญยงค์ กองศิลป์ นายกอบต.หัวฝาย และ ผู้นำชุมชนตำบลหัวฝาย ร่วมกันจัดสถานที่ในครั้งนี้ ณ หมู่ที่ 1,4 ตำบลหัวฝาย อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่

ร่วมแสดงความคิดเห็น